Visiduino®

3 kroky od myšlienky k skutočnosti

1. Vyberte si požadovanú funkciu

Vo Visiduine sa programuje pomocou blokov. Každý jeden blok obsahuje určitú funkcionalitu. Napr. pohyb. Bloky sú rozdelené do kategórií, na základe svojej funkcionality. Napr.: ak potrebujeme ovládať pohyb robota a čítať údaje zo senzorov, zvolíme si bloky z kategórie Visiduino Robot. Ak potrebujeme vykonať matematické operácie so signálmi, zvolíme si bloky s požadovanou funkcionalitou z kategórie Matematika. Pre vytvorenie aplikácie a ovládanie robota pomocou Android zariadenia si zvolíme bloky z kategórie aplikácia. Čokoľvek potrebujeme urobiť, máme k dispozícii pripravený blok s požadovaným obsahom. Visiduino poskytuje až 17 kategórií obsahujúcich vyše 111 blokov.

2. Poprepájajte bloky

Program pre robota sa vytvára prepájaním blokov. Každý jeden blok obsahuje určitú funkciu, ktorú vykoná, po prijatí údajov. Upravené údaje následne blok odošle pripojeným blokom, ktorý znovu údaje upraví. A tak postupným upravovaním údajov vzniká program. Údaje vždy postupujú z výstupu jedného bloku na vstup pripojeného bloku. Existujú aj špeciálne bloky bez vstupov, napr.: blok merajúci napätie a sú taktiež bloky bez výstupov, napr.: blok odosielajúci údaje prostredníctvom sériovej linky.

3. Uložte program do robota

Poprepájaním blokov medzi sebou sme vytvorili model programu. Grafickým spôsobom sme vytvorili program, ktorý má robot vykonať. Automaticky sa vytvorený model prevedie na program pre robota. Visiduino kladie dôraz na jednoduchosť. Preto aj vytvorenie programu z poskytnutého modelu (z blokov) a jeho následné uloženie do robota je plne automatizované a stačí k nemu iba jediné kliknutie. Program sa začne vykonávať ihneď po uložení do robota. Visiduino ide ešte o krok ďalej ako iba k vytvoreniu programu. Visiduino automaticky vytvorí prepojenie medzi programom v robotovi a naším PC, aby sme mohli sledovať čo nami navrhnutý program robí. Týmto spôsobom pochopíme, čo sa ukrýva vo našom programe a ako funguje.

Settings
Fixed Header
Boxed Layout
Collapse Leftbar
Topnav
Sidebar